Chlieb náš každodenný


Streda 22. marca 2023

Sk 8,26-35

Dt 26,1-19

Čaro jednoduchosti

„... Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu Ježiša“ (Sk 8,35).

Správa bola krátka, ale naliehavá. „Prosba o spasenie. Chcel by som spoznať Ježiša.“ Aká podivuhodná žiadosť! Na rozdiel od váhajúcich priateľov a členov rodiny, ktorí ešte neprijali Krista, túto osobu nebolo treba presviedčať. S radosťou som sa podelil o kľúčové myšlienky, state z Písma a dôveryhodné zdroje, týkajúce sa mužovej úpenlivej prosby. Potom ho už bude Boh skrze vieru sprevádzať na ďalšej ceste. Filip predviedol prosté hlásanie evanjelia, keď na opustenej ceste stretol pokladníka etiópskej kráľovnej, ktorý si nahlas čítal knihu Izaiáša. „... Rozumieš tomu, čo čítaš?“ opýtal sa Filip (Sk 8,30). „... Ako by som mohol,“ odvetil muž, „keď mi to nikto nevysvetlí?...“ (v. 31). Poprosil ho o objasnenie a „vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom Písma ohlasoval mu Ježiša“ (v. 35).

Začať jednoducho a snažiť sa predniesť zvesť evanjelia môže byť účinný spôsob šírenia zvesti o Kristovi, ako to urobil Filip. Keď dvaja muži spoločne putovali, prišli k akejsi vode a muž požiadal o krst (v. 36). Keď mu Filip vyhovel, „natešený pokračoval v ceste“ (v. 39).

Tešil som sa, keď mi odosielateľ správy napísal, že oľutoval svoj hriech, prijal Krista, našiel si zbor a uveril, že je znovuzrodený. Nádherný začiatok! teraz sa modlím, aby ho Pán Boh vyzdvihol ešte vyššie.

Nebeský Otče, nie som odborník v oblasti evanjelizácie, napriek tomu ďakujem, že mi pomáhaš jednoducho šíriť dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi.

Na zamyslenie: Ako reaguješ na príležitosti ohlasovať evanjelium? Aké jednoduché odpovede by si si mohol pripraviť pre niekoho, kto chce spoznať Pána Ježiša?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001