Chlieb náš každodenný


Utorok 3. októbra 2023

Jk 1,22-27

Mt 16,13-20

Skúška zrkadla

„Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá... bude blahoslavený pre svoje skutky“ (Jk 1,25).

„Koho vidíš v zrkadle?“ pýta sa psychológ detí pri skúške sebapoznania. Do roka a pol si deti zvyčajne obraz v zrkadle nespoja so svojou osobou. No časom pochopia, že sa pozerajú na seba. Poznanie seba samého je významným znakom zdravého rastu a dozrievania.

Je to dôležité aj pre rast veriacich v Pána Ježiša. Jakub navrhuje skúšku sebapoznania v zrkadle. zrkadlo je „slovo pravdy“ od Boha (Jk 1,18). Čo vidíme, keď čítame Písmo? Ak sa opisuje pokora a láska, spoznávame sa v tom? Keď čítame Božie prikázania, vidíme v nich svoje činy? Keď si nazrieme do srdca a hodnotíme svoje konanie, Písmo nám môže pomôcť rozpoznať, či sú naše skutky v súlade s tým, čo si praje Boh alebo či musíme činiť pokánie a niečo zmeniť.

Jakub nás nabáda k tomu, aby sme čítali Písmo, ale varuje pred tým, aby sme sa neodvrátili a tak „klamali sami seba“ (v. 22), pretože zabudneme, čo sme prijali. Biblia je ako mapa, ktorá nám ukazuje, ako žiť múdro podľa Božieho plánu. Čítajme ju a rozjímajme nad ňou, aby sa stala súčasťou nášho myslenia. Prosme Pána Boha o oči, ktorými budeme vidieť do svojho srdca a o silu urobiť potrebné zmeny.

Drahý Bože, prosím Ťa o odhodlanie brať Písmo ako zrkadlo môjho života, mojich pohnútok a mojich činov.

Na zamyslenie: Čo vidíš v zrkadle Písma? Aké zmeny potrebuješ vykonať?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001