Mládežnícka konferencia BJB 2020

Mládežnícka konferencia BJB
Termín:
21.-22.2.2020
Miesto: Banská Bystrica
Téma: Znovu

Pridávame zvukové a video záznamy z Mládežníckej konferencie 2020 - Banská Bystrica - 21.-22.2.2020. Pri počúvaní vám prajeme Boží dotyk a stretnutie s Bohom.

Link na videá:

Zvukové nahrávky z konferencie (MP3):

Téma Dany Jones
TEDtalks Andrej Kraljik
TEDtalks Ľubka Pliešovská
TEDtalks Ľubo Pál
TEDtalks Miloš
TEDtalks pieseň Marta & Tomi
TEDtalks Timo Pap
Téma Saška
TEDtalks Ľuboš Dzuriak
TEDtalks Miriam Valentiny
TEDtalks Peter Azor
TEDtalks Peter Orvoš
Chvály Palisády
Chvály Viac ako
Chvály Juch
Chvály Viera

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk