JAS ®

spevácky zbor

Bratskej jednoty baptistov v SR

Vedenie JASu

Vedúci, dirigent: Branislav Kráľ
Duchovný vedúci: Timotej Hanes
Organizačný vedúci: Robert Pokorný
jas@baptist.sk

Naše nahrávky môžete počuť na našom YouTube:
https://www.youtube.com/@jas-slovensko

Posledné audio nahrávky

2005

Božia láska svieti tmou

2000

Všetko vôkol nás

1997

Kým je čas

1995

25 rokov spevokolu JAS

Ponúkame zborom naše voľné termíny v našom kalendári na ďalšie obdobie.
Môžeme ponúknuť koncert, koncert so svedectvami, evanjelizáciu s doprovodnou službou spevom, službu zboru spevom a povzbudením…
Radi pomôžeme pri aktivitách zboru alebo poslúžime zboru. Ozvete sa nám a budeme spolu hľadať možnosti a termín.

jas_ponuka_web

História JASu:
JAS je kresťanský spevácky zbor s 50-ročnou históriou, založený Bratskou jednotou baptistov v Československu. Jeho zakladateľom a prvým dirigentom bol od roku 1970 kazateľ a hudobník Miloš Šolc. V lete 1982 prevzal činnosť JASu Libor Mathauser, toho času dirigent Moravskej filharmónie v Olomouci a kazateľ Jan Titěra sa stal duchovným a organizačným vedúcim. Prvé dve desaťročia existencie JASu boli poznačené dobou komunizmu, kedy mohol účinkovať len v Čechách a na Morave výlučne na cirkevnej pôde. Na Slovensko prvýkrát zavítal v roku 1987 počas československého turné. Po politických zmenách v novembri 1989 začal JAS vystupovať aj v kultúrnych domoch pri rôznych misijných príležitostiach. V roku 1990 prevzal úlohu duchovného vedúceho JASu kazateľ Tomáš Kriška. V októbri 1992 sa v Prahe uskutočnil „Posledný koncert“ československého JASu pod vedením Libora Mathausera.
Na jar 1993, po vzniku samostatného Slovenska, pokračovala práca JASu pod vedením Tomáša Krišku. Dirigentami sa stali Ester Krišková a Milan Uhrin, duchovným vedúcim Dušan Uhrin a organizačným vedúcim Miroslav Kolářik. V lete 1995 vychádza nahrávka „25 rokov spevokolu JAS“. Činnosť organizačného vedúceho prevzal v roku 1996 Robert Pokorný. Na jeseň 1997 vydal JAS v spolupráci so spevákom Ľudovítom Kurucom dielo „Kým je čas“.
V novembri 1997 prevzal úlohu vedúceho a dirigenta JASu Braňo Kráľ a druhou dirigentkou Lenka Kováčiková (do roku 2002). V roku 1999 sa stal duchovným vedúcim kazateľ Tomáš Kohút. V roku 2009 sa stal duchovným vedúcim Martin Jirku.V roku 2000 vydal JAS nahrávku „Všetko vôkol nás“. V tomto období sa spevokol dvakrát zúčastnil Medzinárodného festivalu chrámovej hudby (FestCorps, Inc.) (Bern 1999, Coventry 2002). Za týmito zahraničnými vystúpeniami JASu, ako aj mnohými ďalšími, stál misijný pracovník Brian Bounds. V roku 2005 vydal JAS nahrávku „Božia láska svieti tmou“. V roku 2013 sa stal duchovným vedúcim Timotej Hanes. V súčasnosti spieva JAS niekoľkokrát do roka v spolupráci s kresťanskými cirkvami na Slovensku pri rôznych príležitostiach s cieľom povzbudiť ľudí v každodennom živote a viere v Pána Boha.
Členovia JASu prijali a vyznávajú, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý žil, zomrel a bol vzkriesený, aby zmieril človeka s Bohom. Veria, že človek bol stvorený spoznávať, milovať a oslavovať svojho Stvoriteľa celým životom. Prijali Ježiša Krista ako jedinú pravdu a cestu k Bohu. Tieto piesne sú ich vyznaním viery v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.
vedenie JASu

jas_bern

Festival v Berne 1999

jas_coventry

Festival v Coventry 2002

® – Ochrannú známku „JAS“ zaregistroval Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom zápisu 197086. Prihláška bola podaná: 06.03.2000.

Dokument Fenomén JAS

Kniha Fenomén JAS

Milí milí priatelia,
máme pre vás publikáciu o vzniku, živote a službe spevokolu JAS s názvom Fenomén JAS.
Publikácia vznikla pri príležitosti jubilejného stretnutia členov JASu v Prahe v dňoch 20. – 22. 5. 2022, kedy bola prvýkrát predstavená verejnosti.

Predaj na Slovensku budeme realizovať prevažne prostredníctvom zborov Bratskej jednoty baptistov v SR.

Cena publikácie je: 11,- € (v cene je zahrnutá cena publikácie a poštovné).

V prípade individuálnej objednávky nám prosím napíšte na adresu: jas50@baptist.sk
Budeme spolu hľadať spôsob doručenia prostredníctvom najbližšieho zboru, alebo dohodneme individuálne doručenie a poštovné.

Publikácia je unikátnym zdrojom informácií a pripomína Božie požehnanie, ktoré mohli členovia JASu zažiť v spevokole JAS.
Je vhodná milovníkov hudby, histórie a je na povzbudenie viery.

Redakčná rada: Jiří Boháček, Ester Jankovičová (Krišková), Branislav Kráľ, Libor Mathauser, Robert Pokorný, Zdeněk Pospíšil, Jan Titěra, Dušan Uhrin
Kolektív autorov: Branislav Kráľ, Jiří Lučan, Libor Mathauser, Robert Pokorný, Viera Šinková, Miloš Šolc ml., Július Šramo, Jan Titěra, Dušan Uhrin

fenomen_jas_promo