Aktuality zo života spoločnosti

Vyhlásenie Rady BJB k referendu o rodine

Vyhlásenie Rady BJB k referendu o rodine

Celou našou spoločnosťou rezonuje v týchto dňoch diskusia týkajúca sa rodiny a výchovy detí v súvislosti s pripravovaným referendom.
Je nám ľúto, že táto diskusia je vo viacerých prípadoch nekonštruktívna a vedie aj k zbytočnej polarizácii, ale považujeme za veľmi potrebné, aby sme si vyjasnili svoje postoje a stanoviská k otázkam nastoleným v referende.


Uvedomujeme si, že tu ide o omnoho dôležitejšie veci, než iba o tie, ktoré sú prezentované v médiách. Ide tu o náš postoj k uplatňovaniu Božích stvoriteľských princípov života a rodiny ako Božej inštitúcie v živote našej spoločnosti. Ich ignorovanie prináša svoje negatívne dôsledky a narúša samotné základy spoločnosti.
Žijeme v dobe, keď je viac, než inokedy aktuálna výzva Písma: "Povstaň a krič v noci i na deň; vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou; pozdvihuj k nemu svoje ruky za život svojich detí..." Plač Jeremiášov 2,19.
Chceme vás preto vyzvať k modlitbám a pôstu za našu spoločnosť, za naše rodiny, za naše deti aj v týchto dňoch pred referendom. Využime možnosť, ktorú nám ponúka inštitút referenda, nenechajme sa odradiť a zmiasť antikampaňou ale "pozdvihnime svoj hlas" a vyjadrime sa, že sa priznávame k Božím princípom života a rodiny.

Rada Bratskej jednoty baptistov v SR

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk