Aktuality zo života spoločnosti

Baptisti zabezpečili pre Kansas pojazdné práčovne

Baptisti zabezpečili pre Kansas pojazdné práčovne

Covingtonská baptistická asociácia (CBA) vyslala tri pracovné tímy na tisícmíľovú cestu do malého mesta Osawatomie vo východnom Kansase. Toto mesto bolo najviac zasiahnuté nedávnymi povodňami v Kansase. Do oblasti zavolali Národnú gardu, ktorá uskutočnila evakuáciu mesta a teraz potrebujú pomoc, aby mesto vyčistili od nánosov blata.

Vo svojej výbave pre pomoc pri prírodných nešťastiach má CBA iba štyri pojazdné práčovne, z ktorých tri vyslala na miesta nešťastia. Pracovné tímy boli trénované práve pre také prípady, kde je potrebné odstraňovanie hrubých nánosov blata. Je to veľká drina, keď je nevyhnutné odstraňovanie a čistenie kobercov (ktoré sa ešte očistiť dajú) a vysúšanie postihnutých domov. Mobilné práčovne sú umiestnené na troch trajleroch, a na každom z nich sú umiestnené tri práčovne, dve propánové nádrže, sušiče a generátor na výrobu elektrického prúdu. Trojčlenné tímy strávia v oblasti celý týždeň pri pomoci postihnutým. CBA má v súčasnosti 50 pracovníkov, ktorí sú trénovaní na poskytovanie pomoci pri živelných pohromách a na poradenstvo pre ľudí, ktorí sa ocitnú v takýchto traumatických situáciách. Organizácia „Výpomoc pri živelných pohromách” bola založená viacerými kresťanskými nezárobkovými organizáciami v Andalusii a Florale.


http://www.andalusiastarnews.com/ preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk