Aktuality zo života spoločnosti

Koalícia pre ochranu environmentálnej rovnováhy

Koalícia pre ochranu environmentálnej rovnováhy

Koalícia evanjelikálnych kresťanov z rôznych oblastí pripravuje rôzne odporučenia, ktoré by mali posilniť environmentálnu službu, ale aj ekonomický rozvoj. Novovytvorená Cornwallská „Aliancia pre službu stvorenstvu“ oznámila, že sa bude usilovať upozorňovať na oblasti „chudoby a rozvoja“, ale aj „klímy a energie“ a to návrhmi založenými a biblických princípoch.

Barrett Duke, z komisie pre etiku a náboženskú slobodu Južnej baptistickej konvencie a Stephen Livesay, predseda Bryan College v Daytone, v Tennessee boli predstavení ako spolupredsedovia tejto iniciatívy. Aliancia chce byť alternatívou Evanjelikálnej iniciatívy pre klímu. Vodcovia Cornwallskej aliancie vyslovili názor, že globálne otepľovanie je neisté. „Veda je kdesi pozadu z predmetom globálneho otepľovania“, povedal Roy Spencer, principál tímu výskumníkov Univerzity v Alabamskom Huntsville. „Istá je iba jediná skutočnosť, že globálne otepľovanie sa deje už 100 až 150 rokov a nie je isté do akej miery je výsledkom činnosti človeka, alebo prirodzené. Nepopierame, že klimatické zmeny sú skutočnosťou, popierame však názory, že najmä ľudstvo je najzodpovednejšie za toto otepľovanie. Verím, že predpovede katastrofálnych klimatických zmien sú vo väčšej miere založené na viere ako na vede.“


Úryvok z článku uverejnenom na http://www.bpnews.net/ preložil Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk