Aktuality zo života spoločnosti

Baptist World Aid reaguje na tragédiu "Tsunami"

Baptist World Aid
reaguje na tragédiu “Tsunami”

Rozsah tragédie “Tsunami” v južnej Ázii pomaly ustupuje do úzadia pri sledovaní utrpenia tohoto sveta, no Baptisti ešte stále zohrávajú svoju úlohu pri prinášaní pomoci pre núdznych.

V spolupráci s baptistickými a inými kresťanskými komunitami z celého sveta “Baptist World Aid” zaslala na podporu núdznych celkom 120 000 US $. Tieto fondy sú používané pre okamžitú pomoc vo forme potravín a vody v Indii, na Srí Lanke, v Indonézii a v Thajsku.


Každodenne však prichádzajú nové žiadosti o pomoc a tak BWAid zriaďuje prakticky každý deň nové a nové granty.


Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku:
www.bwanet.org/bwaid


Podporu zasielajte po dohode s účtovníčkou
na účet Bratskej jednoty baptistov v SR
VÚB Bratislava 1121498655 / 0200, VS číslo zboru a 25 (XX 25)

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk