Aktuality zo života cirkvi

Svetový deň modlitieb baptistických žien 2020

Svetový deň modlitieb baptistických žien - 2. novembra 2020

modlitebny_den_baptistickych_zien_2020

Milé sestry,
blíži sa prvý pondelok v novembri, ktorý je „Modlitebným dňom baptistických žien“, keď sa všetky ženy baptistického sveta stretávajú na spoločných modlitbách.
Aj tento rok je pripravený materiál, ktorý by nás mal viesť k tomu, aby sme jednomyseľne volali k nášmu Pánovi, Spasiteľovi - Pastierovi oviec.

Prosíme vás, vyhraďte si čas, najlepšie v pondelok 2.11.2020, a tak ako nás vyzývajú sestry v pomôcke, prosme o milosť, aby naše zbory boli jednotné a boli bezpečným miestom, ktoré prijíma všetkých ľudí bez rozdielu.

Samozrejme, môžete využiť aj iný pre vás vhodný deň.

Poteší nás, ak budeme mať od vás aj spätnú väzbu, ako ste prežili spoločné chvíle.

Zvykom je vykonať na stretnutí aj zbierku (projekty sú uvedené v pomôcke), ktorú odošlite na ústredie Rady BJB, odkiaľ bude finančná podpora odoslaná vedeniu EBWU.

Všetkým vám prajeme Boží pokoj a Jeho prítomnosť na každý deň.

V láske Pána Ježiša
Výbor OS BJB

Materiály na Modlitebný deň baptistických žien 2020 (PDF)

 

Baptist World Alliance Women - Baptist Women's World Day of Prayer - November 2, 2020 (English)
bwna_day_of_prayer_logo

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk